WATERSTAGE MODELI: ZRAK-VODA TOPLINSKIH PUMPI

ENERGETSKI UČINKOVITE, EKONOMIČNE I ČUVAJU OKOLIŠ

Naše toplinske pumpe su idealno riješenje za renovacije ili projekte novogradnje. Korištenjem toplinskih pumpi zrak-voda dobivate neovisnost o plinu ili nafti. Korištenjem inovativne Fujitsu inverter tehnologije istovremeno štedite energiju i štitite okoliš – značajno snizuje emisiju štetnih CO₂ ispusnih plinova u usporedbi sa drugim vrstama grijanja. Dimnjak nije potreban. Željena sobna temperatura može se lagano podesit pomoću Smartphona ili Tableta.Inteligentna upravljačka jedinica Fujitsu toplinskih pumpi omogučava hibridna riješenja , kao kombiniranje sustava sa postoječim sustavima grijanja.

Izaberite Fujitsu Waterstage toplinske pumpe za ugodno i ekološko grijanje

High Power PTV modeli
high-powerptv1
 • Fleksibilne mogučnosti ugradnje
 • Ekoliški prihvatljive zahvaljujuči niskoj emisiji CO2 plinova
 • Jednostavna ugradnja i upravljanje
 • Dimnjak nije potreban jer se ne koristi Plin i Nafta
 • Snažan kapacitet grijanja i na niskim temperaturama
 • Mogučnos korištenja različitih sistema grijanja kao podnogrijanje, radiatori i drugi
 • Grijanje i PTV* u jednom sistemu
 • Niska razina buke vanjske jedinice*
 • Podešavanje učikovitosti sustava
 • Dodatni električni grijač za nuždu
 • Do dva nezavisna upravljačka kruga*
 • Sustav zaštite protiv Legionele
 • Upravljanje pomoču Smartphone aplikacije/ Pračenje rada toplinske pumpe*
 • Grijenje Bazena*
 • Upravljenje vanjskim solarnim sistemom*
 • Moguča funkcija Hlađenja*
 • Moguča uradnja dodatnog spremnika PTV
 • Moguča ugradnja dvo zonskog upravljanja u uređaj
 • Moguča ugradnja dodatnog priključka za boijler u uređaj
 • Grijanje i PTV u uređaju kompaktnih dimenzija
 • Intergrirana funkcija za krizne slučajeve
 • Intergrirana hibridna funkcija upravljanja* Zahtijeva dodatne dijelove
230 V / Jednofazne
400 V / Trofazne