Toplinske pumpe
LOKACIJA ROGOZNICA-ŠIBENIK
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO I BAZEN + PTV
OBIJEKAT 300m²
IZOLACIJA 8 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 950,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 75.000,00Kn
LOKACIJA BRDOVEC – ZAPREŠIĆ
SISTEM: HIGH POWER 1f 11KW GRIJANJA
GRIJANJE I HLADENJE PODNO + PTV
OBIJEKAT 160m²
IZOLACIJA 15 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 600,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA KERESTINEC
SISTEM: HIGH POWER 3f 11KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE KONVEKTOR I RADIJATOR + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA 10 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 700,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 75.000,00Kn

LOKACIJA MALINSKA OTOK KRK
SISTEM: 1f 10KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO + PTV
OBIJEKAT 150m²
IZOLACIJA 8 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 650,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE

ZA PLINSKO GRIJANJE 65.000,00Kn

LOKACIJA MUGEBA – POREĆ
SISTEM: 3f 11KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO I KONVEKTORI + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA 10 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 750,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA RIBNICA – VELIKA GORICA
SISTEM: 1f 8 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO + PTV
OBIJEKAT 100m²
IZOLACIJA 15 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 650,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA BISTRA-ZAGREB
SISTEM: HIGH POWER 3f 16KW GRIJANJA
GRIJANJE I HLADENJE PODNO + PTV
OBIJEKAT 210m²
IZOLACIJA 15 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 600,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 55.000,00Kn

LOKACIJA SAMOBOR
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE KONVEKTORI + PTV
OBIJEKAT 280m²
IZOLACIJA 10 CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 1.100,00 Kn
NADOGRADNJA NA

KONDENZACIJSKI KOTAO

LOKACIJA SAMOBOR
SISTEM: HIGH POWER 1f 11KW GRIJANJA
GRIJANJE NA RADIJATORE + PTV
OBIJEKAT 200m²
IZOLACIJA 8 CM STIROPOR
ZAMJENA ZA LOZ ULJE
POTROSNJA CCA. 1.100,00 Kn
LOKACIJA SAMOBOR
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA NEMA
PROMJENA IZ ELEKTRICNOG

GRIJANJA U FUJITSU

TOPLINSKU PUMPU

POTROSNJA CCA. 1.200,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 75.000,00Kn

LOKACIJA SENJ
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA NEMA
PROMJENA IZ LOZ ULJA U

FUJITSU TOPLINSKU PUMPU

POTROSNJA CCA. 1.000,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 75.000,00Kn

LOKACIJA TRIBUNJ
SISTEM: 3f 11 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA NEMA
WEB DALJINSKO UPRAVLJANJE
POTROSNJA CCA. 950,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 80.000,00Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO,
PODNO, BAZEN + PTV
OBIJEKAT 100m²
IZOLACIJA 15CM
TOPLINSKA PUMPA U KOMBINACIJI SA
ELEKTRO SOLARNIM PANELIMA
POTROSNJA CCA. 1.250,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 80.000,00Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA 8CM
PROMJENA IZ LOZ ULJA U
FUJITSU TOPLINSKU PUMPU
POTROSNJA CCA. 1.150,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 1f 8 KW GRIJANJA
GRIJANJE-HLADENJE STROPNO + PTV
OBIJEKAT 160m²
IZOLACIJA 20CM
POTROSNJA CCA. 300,00 Kn
PROCIJNA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 80.000,00Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 1f 14 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADOJATORSKO + PTV
OBIJEKAT 220m²
IZOLACIJA NEMA
NADOGRADNJA NA KONDENZACIJSKI
KOTAO KOJEG VODI
FUJITSU AUTOMATIKA
POTROSNJA CCA. 1.350,00 Kn

LOKACIJA ZAPRESIC
SISTEM: 3f 11 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO + PTV
OBIJEKAT 180m²
IZOLACIJA 15 CM
POTROSNJA CCA. 750,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA

PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA SL.BROD
SISTEM: 3f 16 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORSKO
OBIJEKAT 140m²
IZOLACIJA NEMA
PROMJENA IZ TOPLANE U
FUJITSU TOPLINSKU PUMPU
POTROSNJA CCA. 1.000,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 70.000,00Kn

LOKACIJA VELIKO TRGOVISCE
SISTEM: 3f 110 KW GRIJANJA
GRIJANJE – DIREKTNO
OBIJEKAT 600m²
IZOLACIJA PANELI 15CM
POTROSNJA CCA. 4.000,00 Kn
PROCIJENA INVESTICIJE ZA
PLINSKO GRIJANJE 260.000,00Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 1f 10 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE PODNO
I VENTILO KONVEKTORI
OBIJEKAT 100m²
IZOLACIJA 10CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 500,00 Kn

LOKACIJA ZAGREB
SISTEM: 1f 11 KW GRIJANJA
GRIJANJE – RADIJATORI + PTV
OBIJEKAT 140m²
IZOLACIJA 10CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 600,00 Kn

LOKACIJA MALINSKA OTOK KRK
SISTEM: 3f 28 KW GRIJANJA
GRIJANJE – HLADENJE
KONVEKTORI + PTV
OBIJEKAT 600m²
IZOLACIJA 10CM STIROPOR
POTROSNJA CCA. 2.500,00 Kn